Maandelijks archief: mei 2015

Arm kind in Nederland

Ik begon mijn vorige blog met het recente OESO-rapport over de toegenomen inkomensongelijkheid in de rijke industrielanden. Een opvallend aspect waar ik toen niet op in ging betreft de toegenomen ongelijkheid in de Scandinavische landen, door Esping-Andersen in zijn standaardwerk The three worlds of welfare capitalism (1990) aangeduid als typisch sociaal democratische verzorgingsstaten – sterke… Lees verder »


Arm kind in Amerika 3

De OESO publiceerde vorige week een rapport waaruit blijkt dat de inkomensongelijkheid in de rijke industrielanden in de afgelopen dertig jaar naar recordhoogte is gestegen. In ons land en in België en Frankrijk is de ongelijkheid volgens de OESO relatief weinig toegenomen, maar in Scandinavië, de VS, Groot Brittannië, Duitsland, Italië en Japan is de… Lees verder »


Zorgen om de zorg en de kunst van het wegwuiven

Zoals diverse commentatoren inmiddels hebben opgemerkt, lijkt dit kabinet weinig bekommernis te hebben om de uitvoering van haar plannen. Cruciale besluiten worden extreem laat genomen, tijdsbestekken ter voorbereiding worden veel te krap gemaakt, waarschuwingen vanuit het veld worden genegeerd. Rustig uitrekenen, pilots doen en die zorgvuldig en onafhankelijk laten evalueren, het lijkt allemaal niet zo… Lees verder »


Zou ik het durven zeggen?

Ik geef al jaren cursussen en training aan kinderrechters, jeugdofficieren en jeugdadvocaten over communiceren met kinderen. In de voorbereiding en context van het strafproces stelt dat speciale eisen. Bij het ‘kinderverhoor’ – wat een term! – in echtscheidingszaken ligt dat minstens zo precair. Kinderen vinden het meestal moeilijk om het met een wildvreemde over zulke… Lees verder »


Delinquente meiden vergen aparte aanpak

Soms kunnen wetenschappelijke inzichten heel snel veranderen. Eind jaren negentig werd in een verkennende studie naar meisjescriminaliteit in Nederland nog geconcludeerd dat er wel sprake was van een lichte toename van meisjescriminaliteit, maar dat er geen opvallende verschillen waren tussen delinquente meisjes en jongens. Een aparte aanpak voor meisjes leek dan ook onnodig. Daarna begon… Lees verder »