Maandelijks archief: maart 2016

Ach ja, privacy (2)  

Vorige week publiceerde de Rekenkamer Amsterdam haar rapport Privacy van burgers met een hulpvraag. De privacybescherming van de burgers in deze stad blijkt hopeloos onvoldoende. De naleving van privacyregels wordt niet structureel getoetst; hulpverleners zijn vaak niet op de hoogte van de regels; burgers worden onvoldoende geïnformeerd over hun rechten; teveel personen krijgen toegang tot… Lees verder »


Jeugdbescherming en gemeenten. Ervaringen uit de praktijk

In deze blog laat ik een ‘gastblogger’ aan het woord, dat wil zeggen dat ik grotendeels citeer uit een artikel dat net is verschenen in het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (3) maart 2016. De auteur, Annette van Tol, is werkzaam als jeugdbeschermer bij  Jeugdbescherming West Haaglanden. Een waarschuwing vooraf: dit verhaal vergt enige elementaire… Lees verder »


Omgangsondertoezichtstelling

Sinds de invoering in 1998 van het gezamenlijk ouderschap na scheiding hebben nogal wat ouders, maar ook veel familie- en jeugdrechtadvocaten en kinderrechters verzucht dat deze wetswijziging, hoe goed ook bedoeld, voor meer problemen voor kinderen heeft gezorgd. Studies tonen aan dat gezamenlijk ouderschap helaas niet leidt tot verbetering van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie… Lees verder »