Categorie archief: Onderwijs

VVE nu toch echt alleen voor doelgroepkinderen

vve hoezo dan

Na het vernietigende rapport van Ruben Fukkink c.s. van eind 2015 over de miljarden over de balk aan programma’s voor-en vroegschoolse educatie was het een tijd lang angstig stil gebleven in het pro-vve-kamp. Vijftien jaar gedocumenteerde desinvestering goedpraten gaat natuurlijk niet zomaar. Wat gesputter op de site van het ministerie van OCW, de mammoettanker waarvan… Lees verder »


Over het recht op hoger en de basisschoolleraar die geen goed meer kan doen

Het rapport van de onderwijsinspectie, waarin duidelijk werd dat slimme kinderen van lager opgeleide ouders een lagere vorm van voortgezet onderwijs krijgen geadviseerd, heeft in korte tijd een stokoude discussie gerecycled, al is het maar voor even. Aan de hand van één onderzoeksproject is de geschiedenis snel verteld. Eind jaren vijftig, toen vanuit de VS… Lees verder »


En ineens is iedereen alle gefundeerde kritiek op de CITO-toets straal vergeten

In de vorige eeuw was eigenlijk iedereen doordrongen van de enorme bezwaren die aan de Cito-toets kleefden. De toets, bedoeld als basis voor een advies dat tot een gepaste keuze voor het type voortgezet onderwijs aan individuele achtste groepers moest leiden, zou onbedoeld de doelen van het basisonderwijs gaan bepalen. Ook het Cito zelf zag… Lees verder »


Technologie is ons lot

Vorig jaar september hield minister Asscher zijn verontrustende voordracht over robotisering. Onlangs verscheen De Robot de Baas. De toekomst van het werk in het tweede machinetijdperk, een bundel Verkenningen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Op 8 december was de presentatie in Amsterdam. Deskundigen betwijfelen of ons onderwijs klaar is voor de ontwikkelingen… Lees verder »


Wat moeten we nu, nu we weten dat het volk iets anders met ons onderwijs wil dan het platform 2032?

Het Nationale Schoolonderzoek van het Algemeen Dagblad, waaraan 85.000 mensen deelnamen,  leverde uitkomsten op die haaks staan op het voorlopige voorstel van het door staatssecretaris Dekker geïnstalleerde Platform Onderwijs2032. Slechts 1% van het Nederlands volk wil desgevraagd onderwijs in rekenen, taal, lezen en spelling uit het basisschoolpakket verwijderen. Dat is geruststellend. Maar Godsdienst en levensbeschouwing… Lees verder »


Staatssecretaris wil scholen op basis van een goed onderwijsidee mogelijk maken

De oprichting van scholen op basis van een goed onderwijsidee mogelijk maken, dat bepleitte staatssecretaris Dekker in een artikel in NRC-Handelsblad van 2 juli.  ‘Was dat dan niet het geval?’ moet de niets vermoedende krantenlezer zich hebben afgevraagd. Nee, op grond van een omschreven religieuze signatuur was het mogelijk om zonder een verantwoorde onderwijsfilosofie een… Lees verder »