Kinderrechters: stop met meldbriefprocedure. Roep kinderen en ouders altijd op voor zitting

Delen:

Jaarlijks worden in Nederland duizenden kinderbeschermingsmaatregelen van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing met een jaar verlengd zonder dat ouders of kinderen door de kinderrechter zijn gehoord.

Stichting Recht Kinderen van de Staat en de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam (VJAR) dagen de Staat voor de rechter in hun eis dat kinderrechters direct stoppen met het zonder zitting verlengen van kinderbeschermingsmaatregelen via de zogenaamde meldbriefprocedure.

Ouders of verzorgers krijgen vaak eerst een zogenaamde ‘meldbrief’ van de rechtbank als er een verlenging van een kinderbeschermingsmaatregel is aangevraagd en daar gaat het vaak mis. Veel ouders reageren niet, omdat ze die brief niet krijgen, of niet lezen, maar vooral omdat ze hem niet begrijpen. Het gevolg is echter, dat er dan geen zitting komt en de ouders en kinderen dus niet worden gehoord. Dan vaart de rechter alleen op de eenzijdige gegevens van de Gecertificeerde Instelling (GI). Hierdoor is er te weinig zicht en controle op de uitvoering van jeugdbescherming aan kwetsbare kinderen en hun ouders. Wachtlijstproblematiek en tekorten op de werkvloer zijn aan de orde van de dag, waardoor inzet van jeugdhulp om kinderen bijvoorbeeld snel weer te kunnen herenigen met hun ouders niet of veel te laat van de grond komt.

 

De meldbriefprocedure houdt het volgende in. Als de Gecertificeerde Instelling een verzoek tot verlenging van de maatregel indient bij de rechter, moeten de ouders voor de zitting bericht krijgen dat dit verzoek door de rechter binnenkort zal worden behandeld. Ouders krijgen dan per post een brief waarin hen wordt gevraagd schriftelijk of telefonisch contact op te nemen als zij een mondelinge behandeling van dit verzoek willen en daarbij aanwezig willen zijn. Als ze niets van zich laten horen, gaat de rechtspraak ervan uit dat ouders hier geen prijs op stellen en komt er geen zitting. Dat betekent dat de gevraagde maatregelen in beginsel worden toegewezen. Kinderen worden dan niet gehoord of gezien en hen wordt niets gevraagd. Op deze praktijk is al langere tijd kritiek vanuit de wetenschap, adviescommissies, de Kamer en zelfs de Minister voor Rechtsbescherming lijkt kritisch. Toch is de meldbriefprocedure zoals beschreven in artikel 6.1 civiel procesreglement jeugd nog steeds in werking. Volgens de Stichting Recht Kinderen van de Staat en de VJAR is dit in strijd met de wet en met name met het belangrijke beginsel van hoor -en wederhoor. Daarom vorderen zij een direct verbod om op deze wijze zaken van kwetsbare kinderen en ouders zonder zitting af te doen. Dat moet echt anders! Ouders en kinderen moeten zonder reserve, standaard worden uitgenodigd voor elke zitting waar over verlenging van een kinderbeschermingsmaatregel wordt besloten.

De zaak dient op 6 MAART 2024, 12.00 uur Paleis van Justitie, Den Haag.

Neem voor meer informatie contact op met   Stichting Recht Kinderen van de Staat

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *