Jeugdzorg dreigt te bezwijken onder het monster van de bureaucratie

Person under crumpled pile of papers with hand holding a help si

In mijn vorige blog wees ik op de absurde situatie waarin jeugdpsychiater René Zijlstra en talloze van zijn collega’s sinds 2015 terecht zijn gekomen. Alles moet goedkoper en leken denken al gauw dat de jeugdpsychiater “vanuit zijn ivoren toren dure recepten rondstrooit.” Zijlstra constateert dat er bij gemeentelijke afdelingen jeugdzorg een cultuur van wantrouwen tegenover… Lees verder »


Hof Den Haag: voortzetting OTS met uithuisplaatsing in belang kind

actualiteiten-rechtspraak

Een jarenlang voortdurende ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing zonder perspectief op terugkeer naar huis is niet goed voor een kind. Dit was een van de kerngedachten bij de herziening van de Kinderbeschermingsmaatregelen op 1 januari vorig jaar. De gedachte was dat zo’n situatie moet worden voorkomen, omdat het onzekerheid en loyaliteitsproblemen bij het kind kan veroorzaken, aangezien… Lees verder »


Interessante alternatieven voor jeugddetentie

opleiden en geen detentie

Men hoeft geen aanhanger van de Verelendungstheorie te zijn om te erkennen dat achteruitgang en negatieve omstandigheden soms ineens aanleiding kunnen geven tot een positieve ontwikkeling. Ons land krijgt al jaren kritiek vanwege het extreem hoge aantal minderjarigen dat hier wordt opgesloten, met name in voorlopige hechtenis. Daar is onder meer herhaaldelijk op gewezen door het… Lees verder »


Leerlingen contracten voorleggen in alle opzichten pedagogisch onverantwoord

leerling contract

De Volkskrant berichtte er op 7 september uitgebreid over en het verhaal haalde ook het RTL-Nieuws: Middelbare scholen leggen leerlingen contracten voor waarin voorwaarden gesteld worden aan de deelname aan het eindexamen. De bedoeling van de school is natuurlijk om de zwakke leerling achter de broek te zitten. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld: geen lessen missen zonder… Lees verder »