Auteurs

Bas Levering

Bas LeveringDr. Bas Levering is hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine. Tot 2012 werkte hij als wijsgerig en historisch pedagoog aan de Universiteit Utrecht en als lector Algemene Pedagogiek aan Fontys Hogescholen. Van 2009 tot 2011 was Levering een gastprofessor Pedagogiek verbonden aan de Universiteit Gent.
Kijk voor een compleet overzicht van zijn boeken hier.
Lees verder »


 

 

Ido Weijers

Ido WeijersIdo Weijers bekleedt sinds 2011 de bijzondere, interdisciplinaire leerstoel Jeugdbescherming, ingesteld vanwege de Raad voor de Kinderbescherming en gevestigd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (Pedagogiek) en de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (Willem Pompe Instituut) van de Universiteit Utrecht.
Lees verder »