Auteurs

Bas Levering

Bas LeveringDr. Bas Levering werkte van 1975 tot 2012 als wijsgerig en historisch pedagoog aan de Universiteit Utrecht en van 2004 tot 2012 als lector Algemene Pedagogiek aan Fontys Hogescholen in Tilburg. Van 2001 tot 2023 was hij hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine.
Lees verder »

Ido Weijers

Ido WeijersIdo Weijers is pedagoog. Hij was achtereenvolgens bijzonder hoogleraar Jeugdrechtspleging en hoogleraar Jeugdbescherming aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde behalve ruim 30 boeken en zo’n 300 wetenschappelijke artikelen en boekbijdragen ook vele tientallen krantenartikelen over ontwikkelingen op het terrein van de jeugdcriminaliteit en het jeugdstrafrecht, de jeugdbescherming en de jeugdzorg.
Lees verder »

Laura Batstra

Laura BatstraProf. dr. Laura Batstra (1973) is afgestudeerd als psycholoog en gepromoveerd in de Medische Wetenschappen. Na haar promotie ging ze werken als behandelaar in de kinderpsychiatrie.
Lees verder »

Gerrit Breeuwsma

Gerrit BreeuwsmaGerrit Breeuwsma (1958) is als ontwikkelingspsycholoog verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doceerde daarnaast enige jaren psychologie aan kunstvakdocenten en schreef voor de Open Universiteit een driedelig cursusboek over De menselijke levensloop. In perspectief van een persoonlijk wereldbeeld (1990).
Lees verder »

Peer van der Helm

Peer van der HelmProf. dr. Peer van der Helm is bijzonder hoogleraar onderwijs en zorg aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 2014 lector Residentiële Jeugdzorg bij het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden. Sinds 15 februari 2021 is hij benoemd als bijzonder hoogleraar Onderwijs en Zorg aan de Universiteit van Amsterdam.
Lees verder »

Manon Hillegers

Manon HillegersPsychiater (kinder- en jeugd), afdelingshoofd Kinderpsychiatrie, Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis.
Lees verder »

Ivo van Hilvoorde

Ivo van HilvoordeIvo van Hilvoorde is opgeleid als sportfilosoof en is werkzaam als assistent professor aan de Faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn werk aan de VU combineert hij met het lectorschap Bewegen, School en Sport in Zwolle.
Lees verder »

Josette Hoex

Josette HoexJosette Hoex is als pedagoog werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut in Utrecht. Zij verbindt kennis uit beleid, wetenschap en ervaring met de dagelijkse praktijk van opgroeien en opvoeden, met name in de reguliere basisvoorzieningen. Hoex werkt sinds 1989 bij NIZW/NJi en was o.a. co-auteur van het Pedagogisch kader 4-13 jaar en Gastouderopvang, en van het veldinstrument Observatie pedagogische praktijk voor GGD-inspectie.
Lees verder »

Loes Keijsers

Loes KeijesersLoes Keijsers (1982) is sinds 2020 als hoogleraar pedagogiek verbonden aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences in Rotterdam. Ze studeerde gedragsbiologie in Utrecht en promoveerde daar in 2010 cum laude op een proefschrift over de invloed van opvoeding op jeugdcriminaliteit.
Lees verder »

Willem Koops

Willem KoopsProf. Dr. Willem Koops is emeritus universiteitshoogleraar (“Grondslagen en geschiedenis van ontwikkelingspsychologie en opvoedkunde”) aan de Universiteit Utrecht. Hij is fellow van de American Psychological Association (APA), van de Association for Psychological Science (APS) en van de International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD).
Lees verder »

Anneke Vinke

Anneke Vinkedr. Anneke JG Vinke is vrijgevestigd GZ-psycholoog, Registerpsycholoog en supervisor Kind & Jeugd NIP, Orthopedagoog Generalist NVO en Certified Advanced Practicioner Sensorimotor Psychotherapy®. Sinds 1992 werkt zij als pedagoge/psychologe in het veld van jeugdbescherming en interlandelijke adoptie waarbij zij klinisch werk combineert met onderzoek, training en advies.
Lees verder »