Alle berichten van Ido Weijers

De preventie-business

Delen:

Een halve eeuw geleden, dat is … kabinet Den Uyl, ofwel actief overheidsingrijpen om op allerlei gebied maatschappelijke verandering en sociale rechtvaardigheid te bewerkstelligen. Lees het boek van Duco Hellema, Nederland en de jaren zeventig. In die maatschappelijke en politieke context werden ook belangrijke stappen gezet op het gebied van de bestudering van de criminaliteit met het… Lees verder »


Seksuele autonomie van jongeren (2)

Delen:

Zoals in mijn vorige blog over dit onderwerp aangegeven is het belangrijkste positieve punt van de onlangs aangenomen Wet seksuele misdrijven dat de instemming van beide betrokkenen bij seks de doorslag geeft bij de vraag betreffende de mogelijke strafbaarheid. Daarbij constateerde ik echter dat diezelfde wet de strafbaarheid van seks onder jongeren in feite aanzienlijk heeft verhoogd en… Lees verder »


Seksuele autonomie van jongeren (1)

Delen:

Dit voorjaar heeft de Eerste Kamer de Wet seksuele misdrijven vrijwel unaniem aangenomen. De belangrijkste winst van de nieuwe wet is dat de instemming van beide betrokkenen bij seks de doorslag geeft bij de vraag betreffende de mogelijke strafbaarheid. Voorheen draaide de vraag of er sprake was van strafbaar gedrag om dwang en werd daarvoor bewijs vereist. Met… Lees verder »


Kinderrechters: stop met meldbriefprocedure. Roep kinderen en ouders altijd op voor zitting

Delen:

Jaarlijks worden in Nederland duizenden kinderbeschermingsmaatregelen van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing met een jaar verlengd zonder dat ouders of kinderen door de kinderrechter zijn gehoord. Stichting Recht Kinderen van de Staat en de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam (VJAR) dagen de Staat voor de rechter in hun eis dat kinderrechters direct stoppen met het zonder zitting verlengen… Lees verder »


De toekomst van ons jeugdrecht (2)

Delen:

Drie jaar geleden werd in de evaluatie van de Jeugdwet de fundamentele vraag opgeworpen ‘of nog voldaan is aan minimale kernverplichtingen ten aanzien van jeugdhulp voor jeugdigen, vooral voor de extra kwetsbare groepen jeugdigen.’ Als het advies van de Commissie Rechtsbescherming in de jeugdzorg dat vorige week verscheen één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat er nog steeds… Lees verder »


Hoe de vuurwerkcowboys jonge kinderen tijdens de jaarwisseling de straat op sturen

Delen:

Ondanks een vuurwerkverbod in meerdere steden is tijdens de jaarwisseling weer voor vele miljoenen schade aangericht, aan woningen en auto’s, bedrijven, scholen, een kerk. Minstens zo ernstig zijn de aantallen volwassenen en kinderen die ook dit jaar weer fysieke schade van het vuurwerk opliepen. Het aantal vuurwerkslachtoffers met ernstig letsel was dit keer nog hoger… Lees verder »


Justitie kan nog wel wat pedagogiek gebruiken (4):  het kindgesprek

Delen:

In het familie- en jeugdrecht zijn de laatste jaren belangrijke stappen gezet richting een meer kindvriendelijke aanpak. Dat geldt zowel voor jeugdstrafzaken als in civiele zaken. Eind vorige eeuw bezocht ik talloze jeugdstrafzittingen bij diverse rechtbanken in het land. In het boek dat ik mede op grond van die observaties publiceerde, citeerde ik onder andere de vertwijfelde uitroep van een 17-jarig meisje op… Lees verder »