Laura Batstra

Prof. dr. Laura Batstra (1973) is afgestudeerd als psycholoog en gepromoveerd in de Medische Wetenschappen. Na haar promotie ging ze werken als behandelaar in de kinderpsychiatrie. Uit onvrede en zorg over het gemak waarmee men daar kinderpsychiatrische classificaties en behandelingen uitdeelde en kritische vragen hierover de kop indrukte, nam ze in 2010 ontslag en ging ze werken als docent en onderzoeker bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Daar is ze inmiddels hoogleraar en ontwikkelt en onderzoekt ze samen met haar onderzoeksgroep manieren om overmedicalisering, overdiagnostiek en overbehandeling tegen te gaan, zonder onderbehandeling van kinderen en gezinnen die echt hulp nodig hebben te riskeren. Ze is tevens Visiting Professor bij Academica University of Applied Sciences te Amsterdam.

Batstra is auteur  van het veel besproken boek ‘ADHD: Macht en Misverstanden’ waar in 2023 de volledig herziene en geactualiseerde 6e druk van uit kwam. Daarnaast publiceert ze nationaal en internationaal in vakbladen en in media gericht op het algemene publiek. In 2020 interviewde Bas Levering haar voor PIP Magazine over haar drijfveren en worstelingen. Dit interview is hier terug te lezen: PIP114_interview-Batstra-april-2020.pdf (drukendwars.nl)

Enkele (Nederlandse) publicaties

Meer publicaties: Laura Batstra – Research output — the University of Groningen research portal (rug.nl)


Foto: Reyer Boxem