Categorie archief: Jeugdhulp

Meer oog voor de minderjarige vluchteling  

  De Nederlandse asielzoekerscentra zijn schadelijk voor kinderen, stelt orthopedagoog en jurist Carla van Os. Deze grootschalige, meestal geïsoleerde centra zouden moeten worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats moeten kleinschalige welkomstcentra komen. En er moet toegankelijke gezinshulp voor de ouders komen. Deze aanbevelingen deed Van Os in de vijfde Mulock Houwer-lezing,  ruim een week geleden… Lees verder »


Jeugdzorg dreigt te bezwijken onder het monster van de bureaucratie

In mijn vorige blog wees ik op de absurde situatie waarin jeugdpsychiater René Zijlstra en talloze van zijn collega’s sinds 2015 terecht zijn gekomen. Alles moet goedkoper en leken denken al gauw dat de jeugdpsychiater “vanuit zijn ivoren toren dure recepten rondstrooit.” Zijlstra constateert dat er bij gemeentelijke afdelingen jeugdzorg een cultuur van wantrouwen tegenover… Lees verder »


Interessante alternatieven voor jeugddetentie

Men hoeft geen aanhanger van de Verelendungstheorie te zijn om te erkennen dat achteruitgang en negatieve omstandigheden soms ineens aanleiding kunnen geven tot een positieve ontwikkeling. Ons land krijgt al jaren kritiek vanwege het extreem hoge aantal minderjarigen dat hier wordt opgesloten, met name in voorlopige hechtenis. Daar is onder meer herhaaldelijk op gewezen door het… Lees verder »


Hoe het onderzoek naar geweld kan bijdragen aan de kwaliteit van de jeugdzorg

Het vooronderzoek van de Commissie De Winter toonde aan dat wetenschappelijk onderzoek naar fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 aan niet alleen mogelijk en maar ook nodig is. Door middel van verschillende methoden, zoals archief onderzoek en oral-history bijvoorbeeld, kan een betrouwbaar beeld van de afgelopen periode worden geboden, al kan er… Lees verder »


Jeugdbescherming en gemeenten. Ervaringen uit de praktijk

In deze blog laat ik een ‘gastblogger’ aan het woord, dat wil zeggen dat ik grotendeels citeer uit een artikel dat net is verschenen in het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (3) maart 2016. De auteur, Annette van Tol, is werkzaam als jeugdbeschermer bij  Jeugdbescherming West Haaglanden. Een waarschuwing vooraf: dit verhaal vergt enige elementaire… Lees verder »


Nieuwe studie laat zien dat Verwijsindex Risicojongeren niet werkt

  In mijn oratie in 2012 signaleerde ik het gevaar van doorschietende preventie bij inspanningen om nieuwe gezinsdrama’s te voorkomen. Ik wees daarbij op de aanleg van een steeds verder uitdijende berg digitale kinddossiers, van het Elektronisch Leerlingdossier tot het Dossier Warme Overdracht van kinderdagverblijf naar basisschool, van de Verwijsindex Risicojongeren tot ProKid (het politiesignalerings-systeem… Lees verder »