Onderteken de petitie van de privacybarometer!

Delen:

In mijn blog van 8 april wees ik opnieuw op het ontbreken van een goede regeling van het beroepsgeheim in de nieuwe Jeugdwet. De beroepsverenigingen van psychologen en pedagogen hebben zich nu samen met het College Bescherming Persoonsgegevens gewend tot de landelijke politiek, omdat het gebrek aan regelgeving inmiddels bijzonder kwalijke consequenties blijkt te hebben. Gemeenten willen de rekening van de professionele zorgverleners pas vergoeden als daarop ook de aandoening wordt vermeld waarvoor het kind wordt behandeld. Dat kan niet. Het beroepsgeheim verplicht zorgverleners om vertrouwelijk om te gaan met behandelinformatie van clienten, zoals vastgelegd in de wet en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Eerdere pogingen om het beroepsgeheim te doorbreken in het kader van de Zorgverzekeringswet en in de gedragscode van zorgverzekeraars heeft de rechter respectievelijk in 2010 en 2013 verboden, omdat ze in strijd waren met de wet en met het EVRM. Volgens de rechter was er onvoldoende onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven met betere waarborgen voor de privacy van patiënten.

 

Er dient een landelijke regeling te komen waarin wordt vastgelegd welke gegevens op de declaratie moeten worden vermeld, een regeling die volledig recht doet aan het medisch beroepsgeheim. Zo’n regeling is heel goed te realiseren; er bestaan al goede voorbeelden, bijvoorbeeld ontwikkeld door vrijgevestigde psychotherapeuten samen met zorgverzekeraars. In een dergelijke procedure worden diagnose en behandeling getoetst door onafhankelijke professionals.

 

OPROEP:

Onderteken de petitie van de privacybarometer gericht aan staatssecretaris Van Rijn vóór vanavond 19.00 uur!! De petitie wordt vanavond aangeboden. Woensdag wordt in de Tweede Kamer over deze kwestie gedebatteerd. Mocht je nog zorgverleners, advocaten, ouderplatforms en andere relevante dienstverleners in je omgeving kennen die deze oproep wellicht zouden willen ondertekenen, stuur die dan svp aan hen door. Reacties naar redactie@privacybarometer.nl

Zie voor meer informatie: www.privacybarometer.nl

3 gedachten over “Onderteken de petitie van de privacybarometer!

  1. privacy is een kwetsbaar iets, waar we zeeeeer zorgvuldig mee om moeten gaan.
    (ook niet verschuilen achter, maar zeker niet overboord gooien wat nu teveel gebeurt).

  2. Laat privacy voorrang hebben bovenal! Geloof in de kracht van de (jonge) burger en vertrouw op eigen kracht en intrinsieke motivatie!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *