Categorie archief: Rechtspraak

Gemeentelijke weigering jeugdzorg door rechter afgewezen

Een meisje met psychische problemen in Steenwijkerland kreeg voor de invoering van de Jeugdwet wekelijks vier a zeven uur begeleiding via Bureau Jeugdzorg. De nieuwe wet maakte de gemeente Steenwijkerland zoals overal elders in het land verantwoordelijk voor deze hulp en zo’n intensieve begeleiding betekent een hoge kostenpost voor de gemeente. Omdat de transitie van… Lees verder »


De rol van de jeugdofficier in de 21e eeuw

Het is zonneklaar dat de rechtvaardiging van een apart jeugdstrafrecht is gelegen in de beperkte verantwoordelijkheid van de minderjarige. Veel minder vanzelfsprekend maar minstens zo belangrijk is het inzicht dat de kern van het jeugdstrafrecht gegeven dit uitgangspunt ligt in de pedagogische inzet of ambitie ervan. De kern van een apart jeugdstrafrecht zit ‘m niet… Lees verder »


Inzet virtueel ‘lokmeisje’ vooralsnog niet mogelijk in Nederland

Evenals de meeste andere landen heeft ons land zich verplicht om seksueel misbruik van kinderen te bestrijden. Nederland heeft niet alleen het Kinderrechtenverdrag en vooral het Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC, 2000) van de VN ondertekend en geratificeerd. Ons land hoort ook tot de ondertekenaars van het… Lees verder »


Kleedkamerpraat

Het is voor ouders vaak moeilijk om te aanvaarden dat hun kind ernstig over de schreef is gegaan. ‘Mijn zoon doet zoiets niet’ is een veel gehoorde reactie op school en in de rechtbank. Sommige ouders proberen de eigen verantwoordelijkheid van hun kind te relativeren: ‘het komt door zijn verkeerde vrienden’, ‘het viel allemaal wel… Lees verder »


Adolescenten en hun Weinertje

Wie zin heeft kan vanaf deze week de documentaire over de ondergang van de Amerikaanse politicus Anthony Weiner uit het Clinton-kamp in de bioscoop bekijken. Oorzaak: sexting, of beter, de grenzeloze onderschatting van de risico’s van het versturen van seksueel getinte foto’s of berichten via mobieltjes of andere sociale media. Als een ervaren politicus als… Lees verder »


Hof Den Haag: voortzetting OTS met uithuisplaatsing in belang kind

Een jarenlang voortdurende ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing zonder perspectief op terugkeer naar huis is niet goed voor een kind. Dit was een van de kerngedachten bij de herziening van de Kinderbeschermingsmaatregelen op 1 januari vorig jaar. De gedachte was dat zo’n situatie moet worden voorkomen, omdat het onzekerheid en loyaliteitsproblemen bij het kind kan veroorzaken, aangezien… Lees verder »


Interessante alternatieven voor jeugddetentie

Men hoeft geen aanhanger van de Verelendungstheorie te zijn om te erkennen dat achteruitgang en negatieve omstandigheden soms ineens aanleiding kunnen geven tot een positieve ontwikkeling. Ons land krijgt al jaren kritiek vanwege het extreem hoge aantal minderjarigen dat hier wordt opgesloten, met name in voorlopige hechtenis. Daar is onder meer herhaaldelijk op gewezen door het… Lees verder »