Dochter loopt weg naar verkeerde vriend

Delen:

Een angstbeeld voor menig ouder: je kind komt onder invloed van een verkeerde vriend of vriendin, die zich ook nog voortdurend inspant om je kind van je te vervreemden en tegen je op te zetten. Dat overkwam de ouders van een 17-jarig meisje in Rotterdam het afgelopen jaar. Het begon met een bezitterige houding van het vriendje, een dagelijkse regen aan appjes en aanhoudende pogingen haar los te weken van haar ouders. En het resulteerde in het feit dat zij dit najaar wegliep van huis en bij haar vriend en zijn familie introk.

Haar moeder probeerde zo goed en zo kwaad als het ging contact te houden met haar dochter, schakelde hulpverlening in en ging bij de ouders van het vriendje langs, maar ze werd de deur gewezen, het vriendje deed agressief tegen de moeder en er ontstond bijna een vechtpartij. De ouders van het vriendje waren kwaad omdat er door haar hulpverleners bij het gezin langskwamen. Moeder had geen idee wat er zich in dit gezin allemaal afspeelde en ze maakte zich ernstige zorgen.

Met die zorgen stond zij allerminst alleen. De school had al in de zomer bij de Raad voor de Kinderbescherming aan de bel getrokken omdat het meisje zich sinds een aantal weken opmerkelijk afzonderde in de klas, gesloten was geworden en alleen nog waar nodig communiceerde met klasgenoten. Het Jeugd Ondersteunings Team deelde de zorgen over het meisje. De politie had ook al vanaf de zomer tegenover de Raad zorgen geuit over de vriend: hij manifesteerde zich als een typische loverboy, greep alles aan om zijn invloed op haar te vergroten, was zeer dwingend en gaf geen blijk van respect naar de moeder. Ook volgens de politie was hij haar duidelijk aan het losweken van haar moeder. Wat het beeld nog onprettiger maakt is dat het vriendje bekend is bij de politie omdat hij iemand heeft mishandeld en dat zijn broer in de gevangenis zit wegens medeplichtigheid aan moord.

Voor de ouders kwam deze kwestie eind november vorig jaar tot ontploffing toen de Raad voor de Kinderbescherming bij de rechtbank een verzoek indiende tot ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van het meisje in het netwerk van de familie van het vriendje. Nu zou men van de Raad in een zaak waarbij er evident zoveel zorgen zijn een zorgvuldig onderbouwd advies verwachten, maar dat bleek opmerkelijk genoeg allerminst het geval. Daarom gaf de rechtbank ook geen gevolg aan het verzoek. Zij constateerde dat de Raad had verzuimd onderzoek te doen naar de veiligheid van het meisje bij deze familie terwijl er, ook in het raadsrapport, ernstige zorgen bleken over het vriendje en zijn familie. De rechtbank veroordeelde de opstelling en het advies van de Raad als ‘onbegrijpelijk’. Zij eiste eerst degelijk onderzoek naar de vraag in hoeverre het in het belang van het meisje is dat zij bij haar vriend en zijn ouders verblijft. Zij wees erop dat er haast is geboden. In april wordt het meisje 18. Eind deze week wordt de zaak opnieuw besproken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *