Categorie archief: Criminologie

Interessante alternatieven voor jeugddetentie

Men hoeft geen aanhanger van de Verelendungstheorie te zijn om te erkennen dat achteruitgang en negatieve omstandigheden soms ineens aanleiding kunnen geven tot een positieve ontwikkeling. Ons land krijgt al jaren kritiek vanwege het extreem hoge aantal minderjarigen dat hier wordt opgesloten, met name in voorlopige hechtenis. Daar is onder meer herhaaldelijk op gewezen door het… Lees verder »


Rif of Rotterdam?

Zo’n dertig jaar geleden werd duidelijk dat jongeren met een Marokkaanse achtergrond sterk oververtegenwoordigd waren in de criminaliteitsstatistieken. Vanaf begin jaren negentig begon een interpretatie van dit opvallende verschijnsel in zwang te raken, waarin het accent kwam te liggen op de Marokkaanse cultuur. Hun roots lagen overwegend in het Rifgebergte, waar als regel zou gelden… Lees verder »


Holleeder in Huys

10 Oktober 2012. Ik gaf college over jonge veelplegers, waarom ze doorgaan en wat maakt dat ze stoppen. Onze onderzoeksgroep had net een serie uitvoerige diepte-interviews gemaakt met jongemannen die jarenlang met weinig anders waren bezig geweest dan met diverse vormen van criminaliteit. Ik vertelde dat een van de dingen die ons in deze interviews… Lees verder »


Delinquente meiden vergen aparte aanpak

Soms kunnen wetenschappelijke inzichten heel snel veranderen. Eind jaren negentig werd in een verkennende studie naar meisjescriminaliteit in Nederland nog geconcludeerd dat er wel sprake was van een lichte toename van meisjescriminaliteit, maar dat er geen opvallende verschillen waren tussen delinquente meisjes en jongens. Een aparte aanpak voor meisjes leek dan ook onnodig. Daarna begon… Lees verder »