Categorie archief: Criminologie

Rif of Rotterdam?

Zo’n dertig jaar geleden werd duidelijk dat jongeren met een Marokkaanse achtergrond sterk oververtegenwoordigd waren in de criminaliteitsstatistieken. Vanaf begin jaren negentig begon een interpretatie van dit opvallende verschijnsel in zwang te raken, waarin het accent kwam te liggen op de Marokkaanse cultuur. Hun roots lagen overwegend in het Rifgebergte, waar als regel zou gelden… Lees verder »


Holleeder in Huys

10 Oktober 2012. Ik gaf college over jonge veelplegers, waarom ze doorgaan en wat maakt dat ze stoppen. Onze onderzoeksgroep had net een serie uitvoerige diepte-interviews gemaakt met jongemannen die jarenlang met weinig anders waren bezig geweest dan met diverse vormen van criminaliteit. Ik vertelde dat een van de dingen die ons in deze interviews… Lees verder »


Delinquente meiden vergen aparte aanpak

Soms kunnen wetenschappelijke inzichten heel snel veranderen. Eind jaren negentig werd in een verkennende studie naar meisjescriminaliteit in Nederland nog geconcludeerd dat er wel sprake was van een lichte toename van meisjescriminaliteit, maar dat er geen opvallende verschillen waren tussen delinquente meisjes en jongens. Een aparte aanpak voor meisjes leek dan ook onnodig. Daarna begon… Lees verder »


‘Broken windows, broken lives!’

Ido Weijers ‘Broken windows, broken lives!’ Dat scandeerden vele tienduizenden die de afgelopen weken massaal de straat op gingen in New York, Washington en andere Amerikaanse steden om te demonstreren tegen excessief en racistisch politiegeweld. Zij leverden daarmee een late, massale kritiek op een invloedrijke publicatie uit 1982 van James Wilson en George Kelling. Deze… Lees verder »